Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Fler kvinnliga poliser, politiker och bankchefer

indiskapoliskvinnor.jpg

Jämför man med Europa är förstås utgångsläget för Indiens kvinnor uselt. Sydasien är, oavsett religionstillhörighet, ännu väldigt patriarkaliskt. Lite mindre i södra och östra Indien, lite mer i norra och västra Indien. Men sammantaget har Indiens, Bangladesh, Pakistans och Sri Lankas kvinnor en lång väg att vandra och en lång kamp att utkämpa innan man närmar sig något som man kan kalla ett könsneutralt samhälle.

Fortfarande aborteras flickfoster efter könsbestämning med ultraljud (trots att det är olagligt sedan 1996), eftersom en dotter enligt traditionen räknas som en utgift (hemgiften när hon ska giftas bort kan bli dyr) medan en son (som så småningom både tar emot hemgiften och jobbar och försörjer sina åldrande föräldrar) räknas som en inkomst.

Men det betyder inte att utvecklingen mot ett rättvisare samhälle står still.

Jämlikhetssträvandena har dragit in med stormfart senaste decennierna. Och det går framåt. Några exempel:

1. En av fem företag i Indiens finansiella sektor leds av en kvinna. Kvinnor finns på många toppjobb på såväl privata som statliga banker.
2. Tolv procent av Indiens samtliga piloter är kvinnor, jämfört med världsgenomsnittet på ynka tre procent. På några av Air Indias New Delhi–New York-flighter har man enbart kvinnlig personal ombord, inklusive kaptenen och andrepiloten.
3. Indien kvoterar in kvinnor på många poster och jobb. Sedan 1993 är 33 procent av platserna i de lokala politiska församlingarna (panchyats) reserverade för kvinnor. I vissa delar av landet har man höjt kvoten till 50 procent. Just nu behandlas ett lagförslag om att reservera 33 procent av platserna för kvinnor även i det nationella parlamentet och i delstaternas parlament.
4. Indien fick redan 1966 kvinnlig premiärminister (Indira Gandhi). 1989 blev en kvinna för första gången ordförande i högsta domstolen (Supreme Court), 2007 fick Indien kvinnlig president och 2009 en kvinnlig talman i parlamentet.
5. För närvarande är högsta politiska posten (chief minister) i fyra av Indiens delstater kvinnor, nämligen Jayalalithaa (Tamil Nadu), Anandiben Patel (Gujarat), Vasundhara Raje (Rajasthan) och Mamata Banerjee (Västbengalen).
6. I nordliga Haryana, en av Indiens mest patriarkala delstater, men även i något jämlikare sydliga Tamil Nadu, finns numera polisstationer och bataljoner med enbart kvinnliga poliser.
7. För att förbättra New Delhipolisens dåliga rykte när det gäller att klara upp kvinnorelaterade brott har huvudstadens poliskår fått gå på kurs i jämställdhet och genusfrågor. Man har också beslutat att minst en tredjedel av Delhis polisstyrka ska vara kvinnlig.
8. Läs- och skrivkunnigheten ökar bland alla indier, men den ökar snabbare bland kvinnor än bland män. I tre delstater, Goa, Mizoram och Kerala (där cirka 9 av 10 kan läsa och skriva), är kvinnorna på god väg att gå om männen (men det kommer förmodligen dröja några år till), vilket redan märks i lägre födelsetal, lägre mödradödlighet och ökad jämlikhet mellan könen såväl i arbetslivet som hemma i familjerna.

Vill du veta mer? Här kan du lyssna på en krönika om Indiens kvinnor som jag gjorde för Godmorgon världen i Sveriges radios P1 våren 2013, några månader efter gruppvåldtäkten och mordet på en flicka i New Delhi i december 2012. Lyssna!