Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Brist på rupier i Indien

Chennai, söndag. Det är brist på kontanter i Indien. Efter sedelbytet i november har läget ännu inte stabiliserat sig. Många bankomater är tomma på pengar och de som har pengar tillåter bara uttag på 4 500 rupier, motsvarande cirka 500 svenska kronor, om dagen. Men det råder också brist på de nya 500-rupiersedlarna, så i praktiken kan man bara ta ut 4.000 rupier i form av två 2.000-rupiersedlar (en ny valör sedan sedelreformen), som butiker, kaféer och restauranger å andra sidan inte vill ta emot om du köper för mindre än 1.000 rupier.

Varför? Jo, för att de inte vill bli av med för mycket av sin alltmer sällsynta gamla (som fortfarande gäller) 50- och 100-rupiersedlar och nya 500-rupiersedlar.

När det gäller valutaväxling är det samma sak: Max 4 500 rupier/dag får du växla till dig med dollar, euro eller nån annan stor utländsk valuta (svenska kronor funkar däremot praktiskt taget aldrig, så ta med dollar eller euro).

Igår träffade jag och mina resvänner huvudredaktören för The Hindu Business Line, Raghavan Srinavasan. Tidningen är en av den 155 år gamla sydindiska engelskspråkiga dagstidningen The Hindu. Vi frågade Srinavasan vad som är största politiska frågan i Indien just nu.

– Utan tvivel sedelbytet, svarade han och tillade att många New Delhi-tidningar mestadels intervjuat människor ute i indiska samhället som varit positiva till sedelbytet, som premiärminister Modi genomförde med bara två dagars varsel i november 2016.

– Vi ser till att få in fler kritiska röster i tidningen.

Premiärminister Modi upprepar gång på gång, läser jag i tidningen att de fattiga tjänar på reformen, vars syfte i huvudsak skulle vara att klämma åt korrumperade politiker och skattefuskande affärsmän, kort sagt den del av eliten som lever gott på svarta pengar. The Hindu formulerar det som att Modi upprepade gånger med sina försäkringar om att sedelbytet gynnar de på samhällsbotten spelar ut ”pro-fattiga-spelkortet”.

Men i praktiken drabbas de fattiga hårt, eftersom de sällan har tillgång till bankkort och har bankonton.

Vi frågade Srinavasan på The Hindu Business Line hur de fattiga ser på reformen.

– Folk är arga, men det har gått lugnt till över hela landet. Det är inte som i Venezuela där det bröt ut skottlossning efter valutareformen. Och alla tror att nån annan lider mer än dem, så på så sätt har Modi lyckats, rent pr-mässigt.

Srinavasan tillade:

– The poor think the demonitation screw up the rich, the rich think it screw up the corrupted politicians, the government think it was a pr-success and that it therefore screw up the opposition, and the opposition think it was pr-disaster and that it therefore screw up the government.

– Alla är med andra ord nöjda, avslutade Srinavasan på The Hindu.

En positiv bieffekt av Indiens kontantbrist är hur som helst att allt fler kaféer och restauranger hellre tar kort än tar emot de där förskräckliga 2 000-rupiersedlarna som dränerar deras kassor på växel.