När regnet gör sig påmint

Ljudet smyger sig fram och det är först när jag slutar knappa på tangenterna som de underliga lätena smyger sig in i mitt medvetande. Jag ställer mig upp och betraktar fläkten, men förstår snabbt att det är utanför fönstret som ljudet kommer ifrån.

Det är underligt hur något så självklart som regn kan överraska en. Man tar det för givet att regn inte faller under torrsäsongen i Thailand, precis som man förutsätter att farliga ting sker andra människor, inte en själv. Det kan vara något så smått som regndroppar som faller över den grönskande gräsmattan, det kan vara något så explosivt som en trafikolycka.