Mitt Vipassana: En studie i förtvivlan, sex och självkontroll

Vipassana betyder insikt och dess meditationstekniker har under de senaste femtio åren sett en enorm ökning i popularitet. Från hela världen letar sig folk till de introduktionskurser som numera går att finna i de flesta länder.

I Asien finns det 130 Vipassana-center medan det i Europa finns 14. Du behöver dock inte besöka ett center för att gå en kurs utan de flesta länder erbjuder också kursplatser och totalt sett finner du 42 stycken i Europa, bland annat i Sverige och Norge.

Om du är intresserad av att veta mer om Vipassana kan du läsa ett tidigare inlägg eller så kan du besöka organisationens hemsida där de ingående förklaras vad meditationstekniken går ut på.