Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Sangoma: läkare för kropp och själ

Av Posted on Inga taggar 0

I en liten handvävd grässkål ligger pärlor, stenar, ben, snäckor och en tärning. Det är genom dessa föremål hon talar med förfäderna. Vissa föremål har en symbolisk mening, andra har placerats i hennes väg under åren. ”Hyenabenet symboliserar tjuvar och stulna föremål” förklarar hon, ”den här stenen låg framför min dörr en morgon: en gåva från förfäderna”. Hennes patienter talar inte om varför de är där, det är hennes jobb att rådgöra förfäderna för att förstå detta och hitta en lösning på problemet. Hon är en Sangoma: en traditionell läkare eller shaman (men inte häxdoktor).

Traditionell läkekonst spelar en viktig roll i den afrikanska kulturen. I Sydafrika räknar man med att minst 60% av befolkningen konsulterar en Sangoma vid olika tillfällen i sitt liv. Konsultationen och behandlingen är ofta holistisk: man letar efter underliggande orsaker till fysiska symptom. Vissa saker kan behandlas med naturläkemedel (muti) gjort på örter och animaliska produkter, andra måste åtgärdas genom handlingar (offer till förfäderna, eller ändrat beteende). En Sangoma läker både kropp och själ.

Både män och kvinnor kan bli Sangoma, men ingen kan välja det själv: det är ett kall. Många får meddelandet i sina drömmar, andra blir oförklarligt sjuka och mår inte bättre förrän de accepterat sitt kall. Träningen kan ta allt från några månader till flera år, och är en hemlig ritual som utförs i avskildhet.

”Beroende på vad patientens problem visar sig vara, skapar jag en individuell behandling. Men idag finns det situationer jag inte kan rå på, nya sjukdomar som kommit med den vita mannen, eller genom det nya, moderna livet. Aids är en sådan sjukdom, och i det fallet kan jag inte läka min patient fullt ut. Då rekommenderar jag att de besöker kliniken, där man har andra typer av muti som fungerar bättre för dessa sjukdomar.”

Dagens Sangoma måste navigera mellan det traditionella och det moderna. Detta gäller inte bara i situationer med ”nya” åkommor (här räknas också många livsstilssjukdomar, som tex diabetes) utan också rent administrativt. I det nya Sydafrika finns ett departement för ”traditional affairs” (traditionella angelägenheter – detta kan vara allt från stamägd mark till registrering av äktenskap, och även läkekonst). Efter avslutad träning ska en Sangoma registrera sig med denna myndighet för att få sin licens. I och med detta underkastar han eller hon sig också dess lagar, som kontrollerar tex skörd och användning av naturläkemedel. Detta är viktigt för att garantera att utrotningshotade växter skördas på ett hållbart sätt, och för att minimera användandet av fridlysta djur och växter.

Som en del av det ”moderna” livet har vissa Sangoma valt att öppna sina dörrar för turister. Det är en fascinerande inblick i en del av det traditionella liv som de flesta fortfarande lever på landsbygden, och som många i städerna vänder sig tillbaka till när man stöter på svårigheter. Alla Sangoma tar sitt kall på största allvar, och det varierar hur mycket av detta de är villiga att dela med sig till utomstående. Om du har specifika frågor är det bra att rådgöra med din guide i förväg. Han eller hon kan då tala om vad den Sangoma ni ska besöka är bekväm att prata om, och om det finns ämnen som helst inte ska beröras. Detta är ett insikt i en av de viktigaste delarna av många människors liv, och vi bör respektera att det sker på deras villkor.

I större städer, tex Johannesburg och Durban, kan man också besöka en ”muti-market”. Här säljs allt möjligt (och omöjligt) som har med traditionell läkekonst att göra. Besök bara en muti-market tillsammans med en officiell guide, och följ deras instruktioner noggrannt. Det är en fascinerande upplevelse, men här är inte alla aktörer lika intresserade av besök från turister. Att fotografera är sällan tillåtet, eftersom många Sangomas är mycket vidskepliga och vissa varor inte alltid helt rumsrena (bilden nedanför är tagen i smyg – do as I say, not as I do!).