Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Animal rehabilitation center

På Shamwari Game Reserve, Sydafrika. Denna fina nyalakalv blev övergiven av sin mor strax efter födseln. Kalven följde oss hack i häl hela dagen när vi följde veterinärernas arbete.

bild.JPG