Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Att tiga är också att tala

cyklar.JPG

Cyklar utanför en affär i Palermo Viejo.

Ditt problem är att du är svensk, du förstår inte att tystnad också är ett svar”, säger min kollega på universitetet där jag jobbar. Vi diskuterar om vi bör svarar på ett mejl eller ej. Chefen för en stiftelse, en kvinna som vi har ett nära samarbete med inför ett besök av två utländska författare frågar oss om vi kan tänka oss att betala båda författarnas flygbiljetter, trots att vi tidigare hade kommit överens om att vi skulle bekosta en biljett var. Kvinnan har under de senaste veckorna skickat flera mejl angående detta och vi har inte svarat. ”Det behövs inte, hon förstår vinken”, menar min kollega, som är sociolog, och tillägger att det här är ett typiskt latinskt tillvägagångssätt.

Det är inte ofta man upplever kulturkrockar när man har bott tio år i ett land, men här måste jag ge honom rätt. Jag inser att jag har svårt för att tolka ”tystnader” och vill helst ha alla korten lagda på bordet.

Ett annat typiskt exempel: min man blev uppringd och erbjuden ett nytt jobb. Han var på intervju med chefen för företaget och det gick jättebra. Han blev intresserad av jobbet och fick besked om att han skulle börja följande månad. Sedan blev det tyst. Han ringde chefens sekreterare ett par gånger för att boka ett nytt möte. ”Nästa vecka kan vi nog pricka in det, jag hör av mig”, sa hon alltid lika vänligt. Men hon hörde aldrig av sig. Min man förstod ganska snart att det inte skulle bli något nytt jobb. ”Me están bicecleteando”, insåg han, vilket ordagrant kan översättas ”de håller på att cykla med mig”. ”Att cykla med någon” är ett argentinskt slanguttryck och betyder att man försenar någon genom att föra denna person runt, runt i cirklar utan att det leder någonstans. Uttrycket myntades inom handelssektorn och dess ursprungliga betydelse är ”knep som används när man inte kan betala sina skulder i tid”. Idag används begreppet även i andra sammanhang. I fallet med min man undvek chefen på företaget att kontakta honom och hoppades att han skulle tröttna på att be om tid för ett möte genom att skjuta upp det hela tiden.

Att cykla med någon” fungerar alltså ungefär som tystnad. Det är ett svar i sig, även om den här typen av svar är svårtolkade för en strukturerad svenska.