Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

En Nobelpristagare i Buenos Aires

Det är tredje gången på två år som Nobelpristagaren i Litteratur (2003) J.M. Coetzee besöker universitetet som jag arbetar på, Universidad Nacional de San Martín, och jag får möjligheten att hänga med honom. Faktum är att han gillar Buenos Aires så mycket att han har inlett ett unikt samarbete med universitetet. En speciell professorstjänst har skapats åt honom och han ansvarar för ett program i komparativ litteratur ”Coetzees Professur: Litteratur från södra halvklotet”.

Det hålls litteraturkurser två gånger om året och vid dessa tillfällen kommer författare från den södra hemisfären, till exempel från Afrika och Australien, till universitetet för att föreläsa. Målet med kurserna är att diskutera och analysera litteratur ur ett sydligt perspektiv. Författare, kritiker, akademiker och forskare från det södra halvklotet ska kunna mötas och utbyta tankar och idéer som inte har färgats av kulturproduktionen från de dominerande länderna i norr, innehavare av den ekonomiska och politiska makten i världen.

Coetzeebsas.jpg

J.M. Coetzee på universitetscentret CUSAM som Universidad Nacional de San Martín har på fängelset Unidad penal 48 i José León Suárez, strax utanför Buenos Aires. Fångarna studerar bland annat sociologi och deltar i poesikurser. Foto: Pablo Carrera Oser, Prensa UNSAM.

Coetzee har ett starkt engagemang i projektet. Han väljer noga ut gästföreläsarna till kurserna, sitter själv med på alla föreläsningar och läser personligen alla examinationsuppgifter som studenterna lämnar in. Han är reserverad, punktlig och noggrann. I Argentina, där man sällan får prata till punkt innan man blir avbruten, anses han vara fåordig och lite blyg. Snarare tror jag att han en god lyssnare som inte gillar att prata i onödan om han inte har något viktigt att säga.

Nobelpristagaren har ett stort socialt och politiskt intresse. Under sin vistelse i staden den här gången har han, tillsammans med de sydafrikanska författarna Zoë Wicomb och Ivan Vladislavić, bland annat besökt det universitetscentrum som Universidad Nacional de San Martín driver på ett fängelse och ESMA (la Escuela Mecanica de la Armada, på svenska Marinens tekniska skola), som fungerade som ett utrotningsläger under militärdiktaturen och idag är en minnesplats.

Coetzee1.jpg

Coetzee träffade studenterna på universitetscentret CUSAM… Foto: Pablo Carrera Oser, Prensa UNSAM.
Coetzee2.jpg

…och signerade en bok som skänktes till biblioteket. Foto: Pablo Carrera Oser, Prensa UNSAM.

I Australien, där Coetzee är bosatt sedan mer än ett decennium tillbaka, har han börjat studera spanska och kan numera läsa på språket. Och trots att han har vunnit Nobelpriset för sina romaner på sitt modersmål engelska så är han inte alls särskilt förtjust i utvecklingen som språket har genomgått för att bli hela värdens lingua franca. ”Engelskan har förvandlats till ett språk som är allt mer globalt och håller på att förlora sin kapacitet att beskriva materiella verkligheter. Jag tror att författare som skriver på spanska har bättre möjligheter idag”, sa han när han deltog i en författarpanel på litteraturfestivalen FILBA i torsdags.

Jag gillar folk som tänker motströms och försöker hitta alternativ till dagens dominanta ideologier. Att få tillbringa två veckor i Coetzees sällskap är en ynnest.

Coetzee3.jpg

Nobelpistagaren deltog i en författarpanel på litteraturfestivalen FILBA. Foto: Pablo Carrera Oser, Prensa UNSAM.
Coetzee5.jpg

I panelen, som leddes av Anna Kazumi Stahl (längst till vänster) deltog även de argentinska författarna Matilde Sánchez och Hernán Ronsino, samt sydafrikanerna Zoë Wicomb och Ivan Vladislavić (från vänster till höger). Foto: Pablo Carrera Oser, Prensa UNSAM.