Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Krig i familjen

Av Posted on Inga taggar 0
mahabharata_Peter-Brook.jpg

Mahabharata i regissören Peter Brooks version.

Striden mellan de två brödrasläktena Kaurava och Pandava om kungadömet Hastinapura är het och intensiv. Fejden kulminerar på slagfältet Kurukshetra – 16 mil nordväst om dagens New Delhi – där Pandavasläkten segrar. Allt detta skildras i det väldiga diktverket Mahabharata, skrivet århundraden runt Kristus och fortfarande världens mest omfattande litterära verk. Det är skrivet på sanskrit i 18 delar och består av 90 000 dubbelverser, vilket innebär det att är tre gånger längre än Odyssén och Iliaden tillsammans och fyra gånger längre än Bibeln.

Mahabharata berättades muntligt innan det skrevs ner, byggdes på och förbättrades under en lång tid och måste därför ha en mängd olika författare, men brukar tillskrivas Vyasa. Förutom berättelsen om den blodiga släktfejden består verket av folksagor, religiösa tankar, undervisande texter och en biografi av Krishna. En populär berättelse är den om den trofasta hustrun Savitri, som genom sin obevekliga kärlek lyckas lura dödsmakterna att återuppliva hennes döde make.

Störst betydelse för hinduismen har
den sjätte delens religiösa lärodikt, Bhagavadgita, som är ett samtal mellan Arjuna från Pandavasläkten och hans körsven, som är Krishna. Guden förklarar för Arjuna att människorna bör agera efter sin kasts lagar. Eftersom Arjuna är krigare måste han kriga.

Jag har sett delar av Mahabharata gestaltas i flera olika former. Som skuggteater i staden Solo på indonesiska Java, där berättelsen spelas natt efter natt – från midnatt till gryning – sedan sekler tillbaka. Som indisk teveserie i 94 delar av B|R och Ravi Chopra. Som sex timmar lång teveteater av den brittiska regissören Peter Brooks. Jag måste medge: varje gång har jag somnat. Det beror inte på brist på dramatik, utan på längden: Mahabharata är en evighetsberättelse som aldrig verkar ta slut.

Mer indisk kultur kommer i kommande veckans blogginlägg.