Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lejonskogen

Indisktlejon.jpg

Det asiatiska lejonet finns bara på en plats på jorden i Girskogen i västra Indien.

Mina indiska favoriter
Del 6: Indiska lejon

En gång i tiden var det asiatiska lejonet, panthera leo persica, spritt från Grekland i väst, över Palestina, Syrien och Persien, till indiska Bihar i öst. Men i takt med att gräsmarker odlades upp och jakt med gevär blev vanligare än med pilbåge och spjut minskade lejonstammen. Nu finns det på ett ställe i världen: i Girskogen.

Att det överhuvudtaget finns lejon kvar i Asien idag är nawabernas av Junagadh förtjänst (nawaber liksom maharajor var furstar som före självständigheten styrde över ofta ganska små stater runt om i Indien). I slutet av 1800-talet, under de sjunde och åttonde nawaberna, Bahadurkhanji III och Rasulkhanji, var lejonstammen troligen nere i ett 20-tal exemplar. Nawaberna bestämde då att lejonen skulle skyddas. Jakten begränsades till tre lejon per år. Och när en av nawaberna fick en förfrågan från Europa om det fanns några lejon kvar i Girskogen, svarade han bestämt: ”Sorry, Sir, de är utrotade”.

Inga storviltsjägare och inga indiska grannmaharajor kom därför hit för att skjuta den asiatiska varianten av panthera leo. Beskedet att lejonet var utrotat var en medveten lögn som borde ge nawaben något ärofullt WWF-pris postumt.

När Indien blev självständigt vid midnatt den 15 augusti 1947 föll dock den siste nawaben av Junagadh i onåd i den purunga nationens huvudkvarter. Regeringen i Delhi krävde att han skulle överlämna sina maktbefogenheter och låta sitt rike integreras med Indien. Men nawaben, som var muslim, ville hellre vara med i Pakistan. Indien hotade med militär attack. Den 30 augusti sköt man några skrämselskott. Nawaben flydde över gränsen till den pakistanska provinsen Sindh.

Men lejonen blev kvar. Sedan 50-talet är de fridlysta, vilket lett till att de 180 lejon som bodde i Girskogen 1974 idag har förökat sig till 411, vid senaste räkningen i april 2010.

Skåda lejon: www.indianwildlifeportal.com (klicka på Gir Wildlife Sanctuary). Det är enkelt att resa dit på egen hand och ordna safari på plats (här fixar du tillstånd), men vill du åka i svensk grupp har Anneli Utter Naturresor en resa som hon kallar Stora kattresan.