Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Civilisationernas kamp

Japan1800.jpg

Japan kolonialiserades inte och blev så småningom en ekonomisk jätte.

I Mellanöstern pågår en kamp mellan förnyare och bakåtsträvare. Det är inte en kamp mellan islam och kristendom eller mellan öst och väst – det är en kamp mellan modernitet och mörker inom varje religion. I Europa lyckades upplysningen i stort sett avväpna religionen på 1700- och 1800-talen.

I Mellanöstern pågår kampen fortfarande.

När samhället förändras snabbt är den naturliga reaktionen att fylla det sociala och psykologiska vakuumet med religiösa värderingar och traditionella konventioner. Det hävdade i alla fall Samuel Huntington i boken ”Clash of Civilizations” (1993).

Holländaren Ian Buruma och israelen Avishai Margalit exemplifierade denna reaktion med 1800-talets Japan i sin bok ”Occidentalism” (2004). Under Meijiperioden (1868–1912) anammade Japan entusiastiskt civilisation och upplysning (Bunmei Kaika). Det lönade sig. Japan kolonialiserades inte och blev så småningom en ekonomisk jätte. Men Japan, skriver Buruma och Margalit, led av ”intellektuella matsmältningsbesvär”. Landet hade helt enkelt svalt den västerländska civilisationen för fort. De sura uppstötningarna kom i form av högerextremism, kuppförsök och till slut militärdiktatur och katastrof.

Moderniseringen ledde till extrema motrörelser. Den buddist-hegelianska Kyotoskolan samlade på 1940-talet anhängare i sin kamp för att ”övervinna det moderna”, det vill säga den ”skadliga materialistiska civilisation” som byggde på ”judisk, ekonomisk, kapitalistisk makt”, vilket ju lika gärna skulle kunna vara citat från anhängare till IS-, al-Qaida- och taliban-inspirerade grupper i dagens Mellanöstern.

Bland buddistiska högerromantiker i Kyoto på 1940-talet, liksom bland muslimska extremister i Mellanöstern idag, står modernitet för västvärldens tomma materialism.

I Ian Burumas senaste bok, ”Theater of Cruelty”, har han samlat 25 essäer om krig och konstnärsskap. Och i höst kommer en ny bok av Buruma på svenska. Det är hans historiebok om 1945 som på engelska heter ”Year Zero”.