När järnvägen hjälpte till att erövra Amerika och Indien

I The future results of the British rule in India från 1853 argumenterar Marx för att järnvägarna som britterna byggde i Indien spelar en central roll när det gäller att ”lägga fundamentet för det västerländska samhällsskicket” och förinta den asiatiska kulturen. I The Young American beskriver poeten och essäisten Ralph Waldo Emerson som en vital…