Svenskar och schweizare åker mest tåg

På tre år har varje svensk utökat sitt tågresande från 20 till 25 resor per person och år. Det verkar ibland som om vi har fått för sig att allt svenskar färre åker tåg i dag än för … säg 30 år sedan.Sant är att utrikesresandet minskat dramatiskt eftersom nattågen till kontinenten konkurrerats ut av…