Svenskar och schweizare åker mest tåg

Svenskarna är Europas näst flitigaste tågresenärer. Finns bara ett land där de åker mer tåg. Foto: Susanne Walström/Getty Images

På tre år har varje svensk utökat sitt tågresande från 20 till 25 resor per person och år.

Det verkar ibland som om vi har fått för sig att allt svenskar färre åker tåg i dag än för … säg 30 år sedan.
Sant är att utrikesresandet minskat dramatiskt eftersom nattågen till kontinenten konkurrerats ut av det på flera sätt skattesubventionerade lågprisflyget, blivit olönsamma och därefter lagts ner.

Men sant är också att inrikesresandet i Sverige (och flera andra europeiska länder) ökat jättemycket. I Sverige har det fördubblats sedan 1990. Det beror framförallt på att den regionaltrafik som tidigare trafikerades av länstrafikbussar idag till stora delar åter körs på räls. Dessutom har tåget tagit många passagerare från flyget på flera långlinjer, framförallt Stockholm–Göteborg.

Att det är så mycket strul med svenska järnvägar har inte resulterat i att färre väljer tåget. Tvärtom kan man säga att de problem som finns snarare beror på att vi ökat vårt resande så mycket. Järnvägsnätet är proppfullt av tåg i trafik och det är ont om tidsluckor då det blir möjligt att underhålla, reparera och uppgradera. Det är inte hela sanningen, men en liten del av den.

Varje svensk reste under 2016 drygt 1 240 tågkilometer per år. Året därpå hade den noteringen ökat till 1 334 km per person och år, enligt EU:s statistikorgan Eurostat. Under 2019 pekar alla prognoser på att Sverige hamnar på 1 406 tågkilometer per person – mot bara 1258 kilometer för varje österrikare.

På tre år har varje svensk utökat sitt tågresande från 20 till 25 resor per person och år. Samtidigt har österrikarna minskat sitt tågresande en aning. Statistiken gäller bara inrikestrafiken.

Om man mäter det internationella tågresandet hamnar Sverige långt ner på EU:s topplista.

Europas tåg-tio-i-topp:

1. Schweiz 2300 km*

2. Sverige 1406 km**

3. Österrike 1258 km**

4. Frankrike 1200 km*

5. Tyskland 1100 km*

6. Danmark 1050 km*

7. Storbritannien 1000 km*

8. Italien 800 km*

9. Ungern 750 km*

10. Norge 700 km*

*Siffror för 2016. **Prognos för 2019.
Källa: Eurostat.