Järnvägsmanifestet: Framtiden går på räls

Varför skulle vi se tillbaka när vi vill slå in de svårforcerade portarna till det som idag betraktas som omöjligt? Tiden, rummet och koldioxidutsläppen dog i går. Framtiden går på räls.

Vi vill besjunga kärleken till rälsen, förtrogenheten med loket och oförvägenheten i det fria, smidiga och obundna tågresandet. Främjande av tågresande bör uppfattas som en attack på de destruktiva krafterna. Vårt syfte är att tvinga bilen och flyget att underkasta sig tåget.

Bristfälliga banor och vrånga växlar ska lagas skyndsamt och ny räls ska läggas utan ängslig tövan. Den som skådar in i framtiden upptäcker att det finns en samhällsnytta med de stora investeringarna i form av effektivare kommunikationer och minskade utsläpp. Mod, djärvhet och uppror ska bli grundelement i framtidens hållbara transportpolitik.

Politikerna har hittills fastnat i tvivel och tvekan. Men vi måste agera nu istället för sedan. Vi vill förhärliga den pigga rörelsen, språnget och saltomortalen.

Vi förklarar att världens härlighet berikas av tågets skönhet. Ett modernt tåg med stålkaross är vackrare än Nike från Samothrake. Vi kräver att EU och resten av världen samordnar teknik och regelverk så att det blir enklare att korsa en gräns med tåg, vi kräver att flyget får börja betala för sin klimatpåverkan och att pengarna går till upprustning av järn- vägsnäten samt att resenären ska kunna boka en tågresa vart som helst i världen lika enkelt som hon idag kan boka en flygresa.

Vi befinner oss på seklernas yttersta udde! Varför skulle vi se tillbaka när vi vill slå in de svårforcerade portarna till det som idag betraktas som omöjligt?

Tiden, rummet och koldioxidutsläppen dog i går. Framtiden går på räls.

Inspirerat av Futuristiska manifestet avdenitalienske poeten Filippo Tommaso Marinetti som först publicerades i Gazzettadell’Emilia i Bologna i februari 1909 och på franskaochi Le Figaro senare samma månad. Manifestet blevgrunden till den konströrelse som komatt kallas futurismen.

Detta är ett utdrag ur det avslutande Järnvägsmanifestet i reportage- och guideboken ”Ta tåget – på spåret genom historien, samtiden och framtiden” (Ordfront förlag 2019). Beställ boken här!