februari 2020

Norge tar över nattåget Stockholm–Narvik

Nattåget Stockholm–Narvik har körts av SJ de senaste 12 åren. Men nu har det statliga svenska tågbolaget förlorat upphandlingen av Norrlandstrafiken. Vinnare är istället Vy Tåg som ägs av Vy som i sin tur ägs av norska staten. Från luciadagen i år tar det norskägda tågbolaget över Sveriges längsta, äldsta och numera enda året runt-trafikerade…

Tågens punktlighet och resenärernas uppfattning

Det är som med epidemierna, läs- och skrivkunnigheten och fattigdomen i tredje världen. Folk tror att det skett färre framsteg än vad det verkligen gjort de senaste trettio åren och att det är mycket värre än vad det faktiskt är. Utdrag ur reportageboken Ta tåget (Ordfront förlag 2019): De flesta svenskar är övertygade om att…